Spoločnosť MERCUREX s.r.o. pôsobí na Slovenskom trhu od 16.11.2007 v oblasti remeselnej nábytkárskej výroby,
výroby solitérov z masívneho nábytku zo starého dreva. V súčasnosti má firma vytvorenú stálu klientelu
v oblasti Trnavského a Bratislavského kraja.

Nakoľko v súčasnosti je nedostatok starého dreva tj. trámov a dosiek (ktoré prácne vykupujeme, drevo býva staré niekedy až 150 rokov), je výroba nútená nakupovať novú drevnú hmotu, tj. bez originálnych prasklín, dier po červotočoch a reliéfu charakteristického pre staré drevo s výŠšou pridanou hodnotou.